Využite naše služby

Obchodná činnosť s LPG technológiami

Ponúkame zásobníky LPG, výparníky LPG a všetko príslušenstvo k zásobníkom ako regulátory tlaku plynu, ponorné čerpadlá LPG, armatúry, telemetriu, katodickú ochranu a ďalšie.

Projektovanie TZB a inžinierska činnosť

Projektujeme TZB (kúrenie, zdravotechnika, plynofikácia), plynové a čerpacie stanice LPG. Vykonávame inžiniersku činnosť v oblasti LPG technoogií a v stavebníctve.