Info o LPG

Čo je LPG?

LPG (Liquefied Petroleum Gas, v preklade „skvapalnený ropný plyn“) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy, alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách.
Jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu a preto sa využíva na pohon motorových vozidiel. V súčastnosti je to najpoužívanejšie alternatívne palivo pre osobné automobily na svete.
Nevyužíva sa  len v doprave, ale má široké využitie; napríklad v domácnostiach na vykurovanie, ohrev vody, varenie, v poľnohospodárstve sa využíva najmä na sušenie v sušičkách a vykurovanie priestorov s poľnohospodárskym využívaním, v priemysle nachádza svoje využitie ako pohonná látka vysokozdvižných vozíkov a vykurovanie výrobnných hál.

Fyzikálne vlastnosti a výhrevnosť propán-butánu

  • propán sa vyparuje pri teplotách až do -45 °C
  • bután pri teplotách nad -0,5 °C – to znamená, že sa nedá používať v chladnom prostredí, kde je menej než -0,5 °C
  • propán-bután v priemere len do -13 °C

Zimná a letná zmes propán-butánu

Propán-bután sa používa v dvoch rôznych pomeroch propánu a butánu a to podĺa toho, či ide o použite propán-butánu v zimnom obdbobí, alebo v letnom. Podľa toho sa používa zimná a letná zmes.

Propán-bután Podiel propánu Podiel butánu
Zimná zmes
60%
40%
Letna zmes
40%
60%

Prečo sa nesmie parkovať s autami na LPG v podzemných garážach?

Propán – bután a ich zmesi sú bez farby, chuti a zápachu, preto sa doň pridáva látka s výraznou vôňou (odorizant), aby sme ho dokázali zmyslami zaregistrovať. V plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch a pri úniku vypĺňa najnižšie miesta pod úrovňou okolitého priestoru, napríklad kanálové vstupy, jamy, priehlbiny alebo vstupy do inžinierskych sietí. Z toho dôvodu majú autá na LPG zakázaný vjazd do väčšiny podzemných garáží. 

10/10

10 Výhod LPG

Nízka cena

Propán-bután predstavuje ekonomicky výhodný zdroj energie, ktorý vám ušetrí peniaze, či ho používate na vykurovanie, sušenie, alebo jazdíte autom na LPG, či využívate vysokozdvižné vozíky vo svojej firme.

Ekologické riešenie

Pri spaľovaní produkuje oveľa menej emisií a nevznikajú žiadne toxické látky.
Predstavuje aj alternatívny ekologický zdroj energie.

Dostupnosť

Dá sa využívať aj na miestach, kde nie je zavedený zemný plyn.

Vyššia výhrevnosť

Oproti iným zdrojom energie má podstatne vyššiu výhrevnosť a navyše vytvára okamžité teplo.

Široké využitie

Svoje využitie nachádza aj v domácnostiach, poľnohospodárstve, priemysle a doprave.

Regulácia výhrevnosti

Veľkou výhodou je regulácia teploty pri vykurovaní. Preto je ideálny pre vykurovanie a varenie v domácnostiach a sušenie v poľnohospodárstve.

Nezávislosť na distribútoroch energie

S LPG máte plnú kontrolu nad prísunom energie, vďaka telemetrii, ktorá zabezpečuje diaľkové monitorovanie množstva plynu v zásobníku.

Jednoduchá inštalácia

Netreba sa napájať na žiadne verejné rozvody, stačí si dať na svoj pozemok zásobník.

Nízka emisivita

Pri jeho spaľovaní nevznikjú žiadne sadze, tuhé odpady a ani iné toxické látky.

Nízke náklady na údržbu

Kedže pri spaľovaní nevznikajú žiadne sadze, ani iný tuhý odpad, vďaka čomu majú filtre dlhšiu životnosť, používaním LPG znížite náklady na prevádzku a ušetríte.

Z našej ponuky by Vás mohli zaujímať