Vdýchneme život budovám

WD Slovensko, s.r.o.

O spoločnosti WD Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť WD Slovensko, s.r.o. je orientovaná na budúcnosť v aplikácii zdrojov energie. LPG vidíme ako alternatívny zdroj, ktorý okrem iného ponúka samostatnosť a nezávislosť na centrálnych distribútoroch energie.

Predaj LPG technológií

Obchodné a inžinierske aktivity spoločnosti WD Slovensko boli od začiatku smerované do oblasti využívania LPG, s cieľom poskytnúť  kompletné technologické riešenie pre domácnosť, poľnohospodárstvo, priemysel a dopravu. 

V oblasti LPG spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami LPG technológii, určenými pre skvapalnené uhľovodíkové plyny a výstavbu čerpacích staníc.

Projektovanie TZB a inžinierska činnosť

Od roku 2019 sme svoju činnosť rozšírili o projektovanie technických zariadení budov (TZB) a inžiniersku činnosť v stavebníctve. Hlavným zameraním v tejto oblasti je plynofikácia, vykurovanie a zdravotechnika.

Okrem toho sa zaoberáme aj  projektovaním čerpacích staníc LPG a projektovaním plynových staníc LPG pre vykurovanie, sušenie a technologické účely.

Naše aktivity

Dodávka kompletných technológií

 • zásobníky LPG
 • výparníky LPG
 • regulátory tlaku plynu
 • ponorné čerpadlá LPG
 • armatúry
 • telemetria
 • katodická ochrana
 • a ďalšie…

Návrh a projektovanie

 • plynových staníc LPG
 • čerpacích staníc LPG
 • inžinierska činnosť v oblasti LPG technológií

Projektovanie

 • tzb (technických zariadení budov)
 • inžinierska činnosť s tým súvisiaca
  • zabezpečenie potrebnej dokumentácie
  • komunikácia s príslušnými verejnými orgánmi

Značky, ktoré zastupujeme